Våre bestillingsvilkår

VÅRE BESTILLINGSVILKÅRVennligst orienter deg om våre bestillingsvilkår og avbestillingsfrister før du bestiller timeVÅRE AVBESTILLINGSFRISTERAvbestilling eller endring av timen

må gjøres senest 24 timer før avtalt tid.


Avbestillinger som gjøres etter dette

og tider som ikke avbestilles vil bli belastet i sin helhet.Aldersgrense

18 år. Erklæring fra foreldre er nødvendig for kunder under 18 år.Hvordan avbestille time 


Online via lenken i booking bekreftelse

Du kan også sende medling om avbestilling til resepsjon

SMS til 93 95 86 87 / E-post - info@touchofbeautybergen.no 

Saken behandles bare i resepsjon bemannet tider :


Mandag- Fredag

kl.10.00 -17.00


*Merk at resepsjon og telefon er ikke bemannet på lørdager , søndager og helligdager så hvis du avbestiller på slike dager

 avbestilling vil ikke bli godkjent !Ved for sen avbestilling

Hvis du ikke avbestiller innen avbestillingsfristen eller ikke møter opp til avtalt tid vil du bli fakturert for hele prisen av det du har bestilt.

Faktura sendes på epost, merk at forfallsdato vil være opptil 7 dager.

Ved betalingsunnlatelse av faktura vil den bli videresendt til inkasso for innkreving jmfr, norsk lovgiving.Hvis du blir forsinket

Dersom du blir forsinket kan det hende at det ikke blir nok tid til overs for at behandlingen kan gjennomføres, eller at det kun blir tid til at den blir delvis gjennomført. Timen må likevel betales i sin helhet uansett hva som forårsaket forsinkelsen.Endring av time etter fristen

Hvis du endrer bestilt behandling mot en annen type behandling etter avbestillingsfristen må du fortsatt betale prisen for den opprinnelige behandlingen dersom den hadde en høyere pris. Hvis du har bestilt flere behandlinger i ett, men avbestiller en eller flere av behandlingene etter avbestillingsfristen må du fortsatt betale for alle behandlingene som opprinnelig var bestilt.